Aastha Mapgaonkar-Jr.Kg

Saral Rathod- Jr.Kg

Durgesh Vishwakarma- Jr.Kg

Kanav Bansal- Jr.Kg

Parth Thapa- Jr.Kg

Swanand Dhuri- Jr.Kg

Shreyan Divekar- Jr.Kg

Avani Babar- Jr.Kg

Nikunj Patil- Jr.Kg

Shaurya Rane- Jr.Kg

Prajwal Koli- Jr.Kg

Ishwari Bait- Sr.Kg

Simran Suryawanshi- Sr.Kg