Aastha Mapgaonkar-Jr.Kg

Saral Rathod- Jr.Kg

Vivaan Gupta- Jr.Kg

Pratyush Yadav- Jr.Kg

Durgesh Vishwakarma- Jr.Kg

Ashi Namdeo- Jr.Kg

Sanvi Parab- Jr.Kg

Kanav Bansal- Jr.Kg

Parth Thapa- Jr.Kg

Swanand Dhuri- Jr.Kg

Shreyan Divekar- Jr.Kg